kederlen-

kederlen-

(cedeɾlen'-)
fiil nesnesiz kederlenir (cedeɾle'niɾ)
Uzakta kalan arkadaşlarını hatırlayınca kederlendi.