keşişleme

keşişleme

sud-est (ceʃiʃle'me)
ad
keşişlemenin bölge üzerindeki etkisi