kayda değer

(kayda deger konumundan yönlendiriliyor)

kayda değer

appreciable (kaj'da deeɾ)
sıfat
kayda değer cevaplar