katlet-

(katleder konumundan yönlendiriliyor)

katlet-

('katlet-)
fiil geçişli -i hâli katleder ('katledeɾ)
1. Birçok insanı katlettiler.
2. doğayı katletmek