kasvet

kasvet

drabness, gloominess (kas'vet)
ad
İçindeki kasveti atmak için dışarı çıktı.