kaset

kaset

cassette, cassette playerكَاسِيتkazetakassetteKassetteκασέταcasetekasetticassettekazetacassettaカセット카세트cassettekassettkasetacassete, fita casseteкассетаkassettตลับเทปbăng cassette盒式磁带 (ka'set)
ad
türkü kaseti