karaborsa

karaborsa

Schwarzmarkt (ka'ɾaboɾsa)
ad
Şeker ancak karaborsada bulunabiliyordu.
Mazot karaborsaya düşmüştü.