kapital

(kapitali konumundan yönlendiriliyor)

kapital

capital (kapi'tal)
ad kapitali (kapita'li)
ekonomi şirketin mevcut kapitali