kapalı yer korkusu olan

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobní

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobisk

kapalı yer korkusu olan

klaustrophobisch

kapalı yer korkusu olan

κλειστοφοβικός

kapalı yer korkusu olan

claustrophobic

kapalı yer korkusu olan

claustrofóbico

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobinen

kapalı yer korkusu olan

claustrophobe

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobičan

kapalı yer korkusu olan

claustrofobico

kapalı yer korkusu olan

閉所恐怖症の

kapalı yer korkusu olan

밀실 공포증의

kapalı yer korkusu olan

claustrofobisch

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobisk

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobiczny

kapalı yer korkusu olan

claustrofóbico

kapalı yer korkusu olan

klaustrofobisk

kapalı yer korkusu olan

การกลัวที่อยู่ในที่แคบ

kapalı yer korkusu olan

sợ không gian hẹp

kapalı yer korkusu olan

幽闭恐怖症的