kanı

kanı

conclusion, estimation (ka'nɯ)
ad
doktorun hastaya dair kanısı
Hastanın iyileşeceği kanısına vardı.