kamuoyuna açıklamak

kamuoyuna açıklamak

يُصْدِرُ

kamuoyuna açıklamak

vydat

kamuoyuna açıklamak

udsende

kamuoyuna açıklamak

erteilen

kamuoyuna açıklamak

δημοσιεύω

kamuoyuna açıklamak

issue

kamuoyuna açıklamak

expedir, hacer público

kamuoyuna açıklamak

julkaista

kamuoyuna açıklamak

émettre

kamuoyuna açıklamak

izdavati

kamuoyuna açıklamak

emettere

kamuoyuna açıklamak

公布する

kamuoyuna açıklamak

공표하다

kamuoyuna açıklamak

uitgeven

kamuoyuna açıklamak

kunngjøre

kamuoyuna açıklamak

wydać

kamuoyuna açıklamak

emitir

kamuoyuna açıklamak

выдавать

kamuoyuna açıklamak

utfärda

kamuoyuna açıklamak

ออกเอกสาร

kamuoyuna açıklamak

phát hành

kamuoyuna açıklamak

发行