kalk-

kalk-

(kaɫk'-)
fiil nesnesiz kalkar (kaɫ'kaɾ)
1. Yaşlı adam ayağa kalktı.
2. Sabah sekizde kalktı.
3. Misafirler kalktı.
4. Otobüs saat altıda kalkıyor.
5. Uçak az önce kalktı.
6. Sandalyelerin cilası kalkmış.
7. Hasta ayağa kalktı.
8. aylar sonra kalkan kar
9. Bazı kanunlar yürürlükten kalktı.
10. çoktan kalkan âdetler

kalk-


fiil nesnesiz -e hâli
1. Polisi aramaya kalktı.
2. Şehrin içindeki hapishane başka bir yere kalktı.