kahır

(kahrı konumundan yönlendiriliyor)

kahır

(ka'hɯɾ)
ad kahrı (kah'ɾɯ)
gurbet kahrı