kabullen-

kabullen-

(kabullen'-)
fiil geçişli -i hâli kabullenir (kabulle'niɾ)
Yenilgiyi kabullenemedi.