kabilinden

kabilinden

(kaːbilin'den)
postp
İkram kabilinden bir şeyler verdiler.