kıymetlen-

(kıymetlenir konumundan yönlendiriliyor)

kıymetlen-

(kɯjmetlen'-)
fiil nesnesiz kıymetlenir (kɯjmetle'niɾ)
kıymetlenen ürünler