kıvrık

kıvrık

dog-eared, hooked (kɯv'ɾɯk)
sıfat kıvrığı (kɯvɾɯ'ɯ)
kıvrık bir sayfa