kütük

(kütüğü konumundan yönlendiriliyor)

kütük

log, block, register, stumpMatrikel (cy'tyc)
ad kütüğü (cyty'y)
1. Kütüğe isimlerini kazıdılar.
2. Kütüğü ikiye ayırdı.
3. Kütüğe oturdu.
4. Kütüğü budamamı istedi.
5. Kayıtları kütükte bulamadılar.
6. aile kütüğü
7. hakaret yollu Böyle bir kütükle arkadaşlık edeceği aklına gelmezdi.