köstek

(kösteği konumundan yönlendiriliyor)

köstek

(cœs'tec)
ad kösteği (cœste'i)
1. köstekli saat
2. Atın tepmesini köstek engelledi.
3. Kösteği oltaya bir türlü bağlayamadı.
4. mecaz öğrencinin önündeki köstek
Başaramıyorsunuz, bari köstek olmayın.