köpoğlu

köpoğlu

(cœ'poːɫu)
ad
1. hakaret yollu Köpoğlu, borcunu ödemedi!
2. O köpoğlu çıkarlarını çok iyi kollar!