jeopolitik

(jeopolitiği konumundan yönlendiriliyor)

jeopolitik

(ʒeopoli'tic)
ad jeopolitiği (ʒeopoliti'i)
1. ülkenin jeopolitik konumu
2. Ülkenin jeopolitiği ekonomisini güçlendiriyor.