jeolog

(jeologu konumundan yönlendiriliyor)

jeolog

geologist (ʒeo'lok)
ad jeoloğu (ʒeolo'u)
jeoloğun tezi