izafe

izafe

(izaː'fe)
ad
1. şöhretin ona izafesi
2. Kelimenin sonundaki izafeyi kaldırdı.
Fiyatlara yüzde on izafe ettiler.