iyilik güzellik

iyilik güzellik

(iji'lic ɟyzellic)
ünlem
- Ne var, ne yok? - İyilik güzellik.