iyelik

(iyeliği konumundan yönlendiriliyor)

iyelik

possessive (ije'lic)
ad iyeliği (ijeli'i)
dil bilimi iyelik eki