istimlak

istimlak

(istim'lac)
ad istimlaki (istimlaː'ci)
evlerin istimlaki