istikbal

istikbal

(istic'bal)
ad istikbali (isticbaː'li)
çocuklarının istikbalini düşünen anne babalar