işbaşı

(isbasi konumundan yönlendiriliyor)

işbaşı

('iʃbaʃɯ)
ad
İşçiler işbaşı yaptılar.