işadamı

(isadami konumundan yönlendiriliyor)

işadamı

businessman ('iʃadamɯ)
ad
Yemeğe bazı işadamlarını davet ettiler.