iş bölümü

(is bolumu konumundan yönlendiriliyor)

iş bölümü

('iʃ bœlymy)
ad
1. Anneleri çocukları arasında iş bölümü yaptı.
2. toplumdaki iş bölümü