ipotek

(ipotegi konumundan yönlendiriliyor)

ipotek

mortgage (ipo'tec)
ad ipoteği (ipote'i)
Evini ipotekten kurtardı.
Arsalarını ipotek ettiler.