insülin

(insulin konumundan yönlendiriliyor)

insülin

insulin (insy'lin)
ad
tıp insülin iğnesi