insanüstü

(insanustu konumundan yönlendiriliyor)

insanüstü

superhuman (in'sanysty)
sıfat
insanüstü güçler