inşallah

(insallah konumundan yönlendiriliyor)

inşallah

hopefullyhoffentlich ('inʃaɫɫah)
ünlem
İnşallah bir aksilik çıkmaz.