incik

(inciği konumundan yönlendiriliyor)

incik

shin (in'ʤic)
ad inciği (inʤi'i)
anatomi incik kemiği