illegal

illegal

('illegal)
sıfat illegali ('illegali)
illegal örgütler