ilahiyat

(ilahiyatı konumundan yönlendiriliyor)

ilahiyat

Theologiethéologie (ilaːhi'jat)
ad ilahiyatı (ilaːhijaː'tɯ)
ilahiyat alanındaki çalışmalar