ikirciklen-

ikirciklen-

(iciɾʤiclen'-)
fiil nesnesiz ikirciklenir (iciɾʤicle'niɾ)
1. Araba önünde durunca ikirciklendi.
2. Arabaları görünce ikirciklendi.