ıkına sıkına

(ikina sikina konumundan yönlendiriliyor)

ıkına sıkına

(ɯkɯ'na sɯkɯna)
zarf
1. Lokmayı ıkına sıkına yutabildi.
2. Öğrenci ıkına sıkına müdürün odasına girdi.