ihtiyat

(ihtiyatı konumundan yönlendiriliyor)

ihtiyat

discreetness, discretion, prudence (ihti'jat)
ad ihtiyatı (ihtijaː'tɯ)
Bu konu ihtiyat gerektiriyor.