ihsan

(ihsanı konumundan yönlendiriliyor)

ihsan

bestowal, bounty (ih'san)
ad ihsanı (ihsaː'nɯ)
1. zenginlerin yoksullara ihsanı
Mahalledeki yoksullara epeyce bir mal ihsan etti.
2. zenginlerin ihsanıyla geçinen bir fakir
3. ihsan sahibi bir insan