içyüz

(icyuz konumundan yönlendiriliyor)

içyüz

('iʧjyz)
ad
Olayların içyüzü bambaşka.