içtimai

(ictimai konumundan yönlendiriliyor)

içtimai

(iʧti'maːi)
sıfat
içtimai meseleler