ibibik

(ibibigi konumundan yönlendiriliyor)

ibibik

Wiedehopfhoopoe (ibi'bic)
ad ibibiği (ibibi'i)
zooloji öten ibibikler