işaret

işaret

mark, sign, signal, evidence, indication, insignia, marker, motion, omen, tokenHinweis, Fleck, Signal, Zeichenإشَارَة, إشارَة, بُقْعَةٌ, عَلَامَةsignál, skvrna, znamení, známkamærke, signal, tegnσήμα, σημάδι, σινιάλοmarca, señaljälki, merkki, signaalifaire un signe, marque, signal, signemrlja, signal, signalizirati, znakmacchia, segnale, segno兆候, 合図, 汚れの跡신호, 표시, 흠집signaal, teken, vlekmerke, signal, tegnplama, sygnał, znakmarca, sinalзнак, пятно, сигналmärke, signal, teckenให้สัญญาณ, คะแนน, ป้าย, สัญญาณdấu, dấu hiệu, tín hiệu信号, 标志, 污点 (iʃaː'ɾet)
ad
1. trafik işaretleri
2. Doktor öksürüğün hastalık işareti olduğunu söyledi.
3. Hasta su istediğini işaretle anlattı.
a. Karşıdan gelenleri işaret etti.
b. Yazısında yolsuzluklara işaret ediyor.