içtihat

içtihat ile ilgili aramalar: doktrin

içtihat

(iʧti'hat)
ad içtihadı (iʧtihaː'dɯ)
1. hukuk İçtihatlar sanığın suçlu olduğunu gösteriyor.
2. din içtihada başvurmak