hüviyet

(huviyet konumundan yönlendiriliyor)

hüviyet

ID, identification, identity (hyvi'jet)
ad
hüviyet cüzdanı