hukuk

(hukuku konumundan yönlendiriliyor)

hukuk

Recht (hu'kuk)
ad hukuku (hukuː'ku)
1. hukuka göre hareket etmek
2. hukuk fakültesi
3. hukuk mahkemesi
4. hukukundan vazgeçmeyen bir birey
5. mecaz Kendileriyle hukuku olan bir çevresi var.