hizmet etmek

hizmet etmek

serve, wait

hizmet etmek

dienen

hizmet etmek

يَخْدِمُ

hizmet etmek

sloužit

hizmet etmek

tjene

hizmet etmek

υπηρετώ

hizmet etmek

servir

hizmet etmek

palvella

hizmet etmek

servir

hizmet etmek

služiti

hizmet etmek

servire

hizmet etmek

仕える

hizmet etmek

섬기다

hizmet etmek

dienen

hizmet etmek

servere

hizmet etmek

obsłużyć

hizmet etmek

servir

hizmet etmek

tjäna

hizmet etmek

บริการ

hizmet etmek

phục vụ

hizmet etmek

服务