hikmet

hikmet

σοφία (hic'met)
ad
1. hikmet sevgisi
2. Olayların arkasındaki hikmete inanmak.
3. hikmetler kitabı